Prodajem samoposlužne praonice automoibila na dvije lokacije , lokacija Kneževi Vinogradi i lokacija Beli Manastir posao je uhodan , uz praonice se i dodatni objekti