Transparent

Transparent paket - Transparent vam omogućuje da prodate svoj Bizz sa svim informacijama koje imate, poput adrese, slika i svih ostalih podataka.